Drobečková navigace

Úvod > O nás > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. Oficiální název

Mateřská škola Polná, příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatel:

Město Polná
Husovo náměstí 39
588 13 Polná

Základní účel zřízení - předškolní vzdělávání

Hlavní činnost - vzdělávání, stravování

3. Organizační struktura

Seznam organizačních složek:

 • MŠ, Jídelna

Organizační struktura

Kontakty

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Mateřská škola Polná, příspěvková organizace
  Varhánkova 263
  588 13 Polná

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Mateřská škola Polná, příspěvková organizace
  Varhánkova 263
  588 13 Polná

 • 4.3 Úřední hodiny

  pondělí - pátek (září - červen)
  8.00 - 13.00 hodin

 • 4.4 Telefonní čísla

  pevná linka: +420 567 212 403
  ředitelka a ekonomka: +420 567 212 250
  ředitelka: +420 774 402 883
  školní jídelna: +420 567 212 484
  MŠ Na Podhoře: +420 567 212 515
  MŠ Tyršova: +420 567 212 127

  4.5 Adresa internetové stránky

  www.mspolna.cz

 • 4.6 Adresa podatelny

  Mateřská škola Polná, příspěvková organizace
  Varhánkova 263
  588 13 Polná

  Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

  Další elektronické adresy:

  mspolna2@ji.cz - ředitelka
  mspolna@tiscali.cz - ekonomka
  ms.polna@iol.cz - školní jídelna v MŠ Varhánkova
  mspolna1@ji.cz - MŠ Na Podhoře
  mspolna.tyrsova@seznam.cz - MŠ Tyršova

 • 4.8 Datová schránka

  7ickxdc

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu:  86 - 2674160237/0100

6. IČO

710 08 721

7. DIČ

Škola není plátcem DPH

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

Prostřednictvím elektronické pošty: mspolna2@ji.cz

Prostřednictvím datové schránky (IDDS): 7ickxdc

Podání písemně na adresu sídla organizace

Poštou: Mateřská škola Polná, příspěvková organizace, Varhánkova 263, 588 13 Polná

Osobně: v sídle organizace na výše uvedené adrese

10.Příjem podání a podnětů

Osoba určená k přijímání žádosti a vyřizování stížností, podnětů a oznámení: ředitelka školy Marcela Klímová

Vyřizování žádostí, stížností, oznámení a podnětů provádí ředitel / ředitelka školy, v případě nepřítomnosti přijímá žádosti o poskytnutí informací zástupce ředitele / ředitelky, tazatel obdrží odpověď / vyjádření k žádosti do 15 dnů od obdržení písemného dotazu, který splňuje všechny náležitosti dle zákona č106/1999 Sb. v platném znění, na ústní dotazy osobní nebo telefonické bude odpovězeno ihned, pokud to konkrétní žádost tazatele umožní.

11. Předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

 • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

  Nebyly stanoveny žádné sazby za poskytnutí informací.

 • 12.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

13. Licenční smlouvy

 • 13.1 Vzor licenčních smluv

 • 13.2 Výhradní licence

  V současné době nejsou Mateřské škole Polná poskytnuty žádné výhradní licence pode §14a odst.4 zákona č. 106/1999Sb.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

 • V roce 2019 nebyly žádné informace požadovány.
 • V roce 2020 nebyly žádné informace požadovány.