Drobečková navigace

Úvod > MŠ Tyršova

MŠ Tyršova

MŠ VČELKA do svého školního vzdělávacího programu s názvem

NA DOBRÉM POČÁTKU VŠECHNO ZÁLEŽÍ, zařazuje ekologickou a environmentální výchovu.

ŠVP je zpracován do pěti bloků:

  • Kamarád, kamarád, to je ten, koho mám rád
  • Barevný strýček podzim
  • Zima, zima, zimička, hází bílá peříčka
  • Jaro už k nám letí
  • Proč se červen červená

Třída:

Včelky

Včelky

paní učitelka  Lenka Brátová, (zástupkyně ředitelky pro MŠ Tyršova)
paní učitelka  Bc.Iveta Vacková
paní školnice Blanka Langová

MŠ se snaží o to, aby děti již od útlého věku poznávaly a pozorovaly přírodu všemi smysly, vštípily si základy zdravého způsobu života a ,,drobnosti“, které s tímto úzce souvisí. V naší MŠ  vládne téměř rodinná atmosféra. Velice dobrá je spolupráce s rodiči.

Často chodíme s dětmi do nedalekého lesa Březina, k rybníku Peklo a do přírody na tematicky zaměřené vycházky. Příroda se tak pro nás stává jednou velkou učebnou. Celoročně využíváme dětmi nasbírané přírodniny k tvořivým činnostem. Školní zahrada slouží dětem nejenom ke hrám, sportu a relaxaci, ale i zde se snažíme dětem přiblížit zákonitosti přírody. Děti společně s učitelkami pečují o okrasnou i užitkovou část zahrady.

Samozřejmostí pro nás všechny je třídění odpadu, sběr pomerančové kůry. Usilujeme o kvalitní a trvale se zlepšující zařazení ekologické výchovy do celkového života MŠ. Náměty pro další práci čerpáme ze zkušeností, vzdělávacích akcí, regionálních setkání v rámci projektu MRKVIČKA, z návštěv ekologických center.