Drobečková navigace

Úvod > MŠ Na Podhoře

MŠ Na Podhoře

Vize školky: 

„Chceme pro děti vytvořit bezpečné a inspirativní místo, kde bude mít dítě možnost najít si kamarády, učit se spolupracovat, získat sebedůvěru, vyzkoušet si nové věci bez strachu z chyby. Prostředí, které jim poskytne příležitost zkoušet a objevovat, rozvíjet jejich přirozený potenciál. Chceme, aby si děti všímaly přírody a společnosti, věděly, že i na nich záleží, jaký náš svět bude.“


"Barvičky se pomíchaly, most nad školkou postavily. 

Vydejme se společně přes duhový most, poznat svět a lidi kolem, místa je tu dost..."


Naše Duhová MŠ pracuje podle Školního vzdělávacího programu předškolního vzdělávání Duhový rok, který vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolního vzdělávání.

Program je rozpracován do šesti "barevných" celků:

  • Modrá - pro začátek kamarádství dobrá.
  • Oranžová - pod listím se kdeco schová.
  • Červená - splněná přání znamená.
  • Bílá - barva sněhová do peřin nás neschová.
  • Zelená - zázrak života znamená.
  • Žlutá - barva sluníčka do světa je cestička.

V naší mateřské škole jsou tři třídy:

Koťátka

Koťátka

děti 3-7 leté

paní učitelky:

Bc. Magdaléna Vlachová

Klára Klubalová

Asistent pedagoga: 

Iveta Procházková                                                                                                                                                                                                                           

Sluníčka

Sluníčka

děti 3-6 leté

paní učitelky:

Mgr. Jaroslava Peřinová

Tereza Mikší  

Asistent pedagoga:

Zdeňka Vomelová                                              

Vrabčáčci

Vrabčáci

děti 3-7 leté

paní učitelky:

Jaroslava Vacková

Monika Pejzlová 

 


 

zástupkyně ředitelky pro MŠ Na Podhoře: Bc. Magdaléna Vlachová

paní školnice: Markéta Flesarová, Lucie Prchalová

pan školník: Ondřej Záškoda

 

LOGOMSPODHORA.jpg Naše Duhová mateřská škola se nachází v blízkosti centra města, střediska volného času Tempo, 1. stupně ZŠ Polná a areálu volného času U Studánky. Zároveň máme v blízkosti školy nejen různé přírodní eko-systémy (Zimův rybník, potok, les, louka, pole, příměstské zahrádky), ale také společenská a kulturní místa, např. Karlovo i Husovo náměstí, knihovna, ZŠ, Zámek, kino, … Poloha školy nám tak umožňuje bohaté kulturní, přírodní, společenské i pohybové vyžití.

Předností MŠ jsou dvě velké zahrady, které s dětmi celoročně využíváme. Jsme zapojeni do celostátního environmentálního projektu, získali jsme certifikát přírodní zahrady. Děti si tak mohou v bezpečném prostředí na zahradách školy nejen hrát, cvičit a dovádět, ale také využívat stanoviště přírodní zahrady, objevovat, poznávat, zkoumat a učit se.

Kapacita MŠ je 75 dětí. V Duhové školce jsou tři třídy nazvané: Koťátka, Sluníčka, Vrabčáci. Každá třída je umístěna v pavilonu s vlastním vchodem. Velkou výhodou jsou věkově smíšené třídy, což má velký význam pro sociální rozvoj dětí. Děti se učí spolupracovat, pomáhají si, učí se samostatnosti a ohleduplnosti. Sourozenci mají možnost být spolu ve třídě. Předškoláci pak mají větší možnost individualizovaného přístupu.

V naší Duhové škole pracuje šest učitelek, dvě asistentky pedagoga a tři provozní zaměstnanci. Všechny paní učitelky mají odbornou kvalifikaci pro práci s předškolními dětmi, průběžně se stále vzdělávají. Vítáme spolupráci s rodiči.

Dětem u nás poskytujeme širokou nabídku vzdělávacích činností, které zohledňují zájem dětí, jejich schopnosti, individuální tempo. Rozvíjíme tvořivost, podporujeme zvídavost a samostatnost. Využíváme i prvky Montessori, Začít spolu, Zdravá MŠ. Nabízíme možnost logopedické prevence (v každé třídě je minimálně jedna paní učitelka, která absolvovala kurz logopedické asistentky).

 Nabídku vzdělávacích činností během roku doplňují různé akce ve škole i mimo školu: divadla, programy Malé technické univerzity, programy environmentálních středisek, cvičení v tělocvičně Tempa, návštěva knihovny, ZŠ, ZUŠ, psího útulku, muzea, výlety, výpravy do přírody, program Nebojte se nemocnice, apod.

 

                                                                                                                        Motto:

„Je úžasné, co děti dokáží, když jim k tomu dáme příležitost.“