Drobečková navigace

Úvod > Aktuality

 AKTUALITY:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Provoz MŠ Polná v červenci a srpnu zde:

PROVOZ MŠ POLNÁ O VELKÝCH PRÁZDNINÁCH.pdf

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Výsledky zápisu na školní rok 2017/2018 si můžete přečíst zde:

Výsledky zápisu.pdf

Vloženo 22.5.2017                            

Marcela Klímová, ředitelka MŠ Polná

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zápis do Mateřské školy Polná na školní rok 2017 / 2018 se koná ve čtvrtek 4.května 2017 na jednotlivých pracovištích:

"U veselých zvířátek"  Varhánkova 263 - od 12 do 16 hodin ve třídě Motýlků

"Duhová školka" Na Podhoře 201 - od 12 do 16 hodin ve třídě Sluníček

"Včelka" Tyršova 655 - od 10 do 15 hodin 

Kritéria pro přijetí.pdf

 

Další informace:

Děti, které dovrší 2 let od září 2017 a v průběhu celého školního roku, mohou být přijaté i v průběhu školního roku, ale pouze, pokud jsou volná místa.

 Od školního roku 2017/2018 je nově uzákoněna předškolním dětem povinnost navštěvovat poslední rok mateřské školy. Povinnost rodičům nechat své děti zapsat do mateřské školy přináší novela školského zákona. K zápisu k předškolnímu vzdělávání se tedy musí mimo jiné dostavit děti, které v období od září 2016 do srpna 2017 oslavily nebo oslaví svoje páté narozeniny (děti, které již MŠ navštěvují k zápisu nemusí).

Povinné předškolní vzdělávání v posledním roce MŠ je bezplatné - neplatí se úplata. Totéž platí pro děti s odloženou školní docházkou. Pro ostatní děti je stanovena povinná úplata za předškolní vzdělávání.

Žádost o přijetí obdržíte přímo u zápisu a ihned vyplníte.

Pořadí přijetí žádosti není rozhodující. Zákonní zástupci obdrží u zápisu registrační číslo, pod kterým se provede zveřejnění výsledku řízení. Rozhodnutí o přijetí bude vystaveno do 30ti dnů od data přijetí žádosti. Seznam přijatých dětí bude zveřejněn dle školského zákona pod přiděleným registračním číslem na dveřích všech pracovišť MŠ Polná a na www.mspolna.cz v sekci aktuality. U těchto seznamů bude i vyvěšeno kdy a v kolik hodin máte přijít podepsat rozhodnutí a převzít potřebné dokumenty.                                                      

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámena. Zákonní zástupci nepřijatých dětí budou informováni telefonátem a osobně si rozhodnutí o nepřijetí vyzvednou.

Do MŠ mohou být přijaty pouze děti, které se podrobily stanoveným pravidelným očkováním, které mají doklad, že jsou proti nákaze imunní nebo se nemohou očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci ( §50 zákona č.258/2000Sb.) - neplatí pro předškolní děti a děti s odloženou školní docházkou . Nechává se potvrdit na evidenčním listě, který obdrží zákonní zástupci při zápisu a donesou zpět do MŠ nejdéle do 12.5.2017! V průběhu zápisu si můžete prohlédnout celou MŠ.    

Zákonní zástupci si k zápisu přinesou:

  • Platný průkaz totožnosti
  • Rodné číslo dítěte
  • Cizinci - doklad s povolením k trvalému pobytu na území ČR

                                                                                                                    Marcela Klímová                                                                                                                                           ředitelka MŠ Polná

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Provoz o jarních prázdninách ve dnech 20. - 24.2.2017 bude pouze na MŠ Varhánkova ve třídě Motýlků a Žabiček. Děti se scházejí a rozcházejí ze třídy Motýlků. Převlékají se ve svých šatnách. Děti z MŠ Na Podhoře a Tyršova se budou převlékat v šatně Motýlků.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zápis do MŠ Polná se bude konat 4.května 2017 na jednotlivých pracovištích - Varhánkova, Na Podhoře, Tyršova. Bližší na plakátech a těchto webových stránkách koncem měsíce března.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vánoční provoz:

Od 23.12.2016 do 1.1.2017 budou uzavřeny všechny MŠ.

V pondělí 2.ledna 2017 bude v provozu MŠ Varhánkova - třída Motýlků a MŠ Tyršova.

MŠ Na Podhoře bude 2.1.uzavřena - děti mohou tento den navštívit MŠ Varhánkova.

Provoz zde bude od 3.ledna 2017.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

26. a 27.10.2016 - provoz v MŠ Varhánkova a Na Podhoře - děti z MŠ Tyršova půjdou tyto dny na MŠ Na Podhoře. Ve škole jsou podzimní prázdniny. MŠ Tyršova uzavřena.

 

 Informační leták - žloutenka

 žloutenka.pdf

V souvislosti se šířením žloutenky v Kraji Vysočina jsme přijali tyto opatření: na každé umývárně jsou umístěny dezinfekční gely a děti používají dezinfekční mýdla.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Mateřská škola Polná děkuje firmě Wlach transport  Polná s.r.o. za hračky v hodnotě 17 000 Kč, které věnovala všem našim 10ti třídám ve všech našich pracovištích - Varhánkova, Na Podhoře a Tyršova.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.9.2012 - otevření dvou nových tříd v MŠ Varhánkova

V pondělí 3.9. se na MŠ Varhánkova otevřely 2 nové třídy v přístavbě MŠ v 1.patře. Třída Motýlci a Žabičky. Do nově vybavených tříd nastoupilo 50 nových dětí.

Fotogalerie ze stavby zde

 

ms varhankova.jpgms duhová.jpgms tyrsova.jpg

1.9.2010 - Spuštění webové prezentace MŠ Polná

Od 1.9.2010 jsme pro Vás připravili vlastní internetovou prezentaci MŠ Polná. Na našich stránkách Vám budeme přinášet aktuální informace jak organizační, tak i o dění v našich školkách.

26. 7. Anna

Zítra: Věroslav

1.9.2010 - Nový web

Byla spuštěna webová prezentace MŠ Polná

Zřizovatel - Město POLNÁ

Oficiální stránky města Polná
znak.gif

Tygr s mladaty.jpg

Návštěvnost stránek

075161
foot.png